Oferta

Redakcja

Redakcja językowa to przygotowanie tekstów do publikacji książkowej bądź reklamowej (strony www). Dzięki niej z tekstu zostaną wyeliminowane błędy ortograficzne, gramatyczne, składniowe i stylistyczne, tekst będzie logiczny, poprawny, przejrzysty, zrozumiały i atrakcyjny.

Korekta

Korekta językowa to skorygowanie pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, słownikowym, gramatycznym zredagowanego tekstu. To także wyeliminowanie wszelkiego rodzaju usterek, jak literówki czy błędy składu. Profesjonalna korekta jest opłacalną inwestycją, ponieważ błędy literowe, ortograficzne czy interpunkcyjne mogą skutecznie zniechęcić czytelnika lub klienta.

Korektę wykonuję na plikach WORD i PDF w trybie śledzenia zmian i komentarzy, dzięki czemu będą mogli Państwo zobaczyć każdą wprowadzoną przeze mnie poprawkę.

Szkolenia

Oferta szkoleniowa dla różnych grup zawodowych: pracowników urzędów, sędziów, prokuratorów, pracowników administracji sądowej, nauczycieli, bibliotekarzy, właścicieli agencji reklamowych i marketingowych oraz tych wszystkich, którzy dbają o jakość językowej komunikacji

Proponowana tematyka szkoleń:

  • Poprawna polszczyzna w pracy urzędu.
  • Zasady poprawności w profesjonalnym redagowaniu pism urzędowych.
  • Jak prosto pisać o Funduszach Europejskich.
  • Jasno, krótko, grzecznie. Zasady komunikacji językowej.
  • Estetyka i poprawność wypowiedzi w komunikacji publicznej.
  • Jak mówić, żeby nas słuchano, rozumiano i podziwiano.

Szkolenia prowadzi m.in. prof. dr hab. Ewa Kołodziejek - www.ewakolodziejek.pl.

Ekspertyzy

Sporządzanie opinii językowych o spornych tekstach bądź ich fragmentach.

Ekspertyzy sporządza m.in. prof. dr hab. Ewa Kołodziejek - www.ewakolodziejek.pl.